Avveckla aktiebolag som erbjöd trådbockning

Reglerna för att avveckla bolag är de samma oavsett vad bolaget har sysslat med. Det som är viktigt att tänka på är att det finns lite olika metoder för att avveckla aktiebolag. Det spelar mindre roll om din firma har sysslat med rörbockning eller med stansning, eller kanske med både och! Men kunskapen du har om företagsdrift kan få betydelse för hur likvidationen kommer att gå.

Avveckla aktiebolag snabbt

Det kan gå ganska snabbt att avveckla aktiebolag. Hur snabbt det går beror på flera olika saker. Det är först och främst så att bolaget ska vara i vilande status. Det går inte att likvidera om du fortfarande driver verksamheten med maskiner och med personal.

Det betyder alltså att det kan ta lite tid innan det verkligen blir dags för att genomföra själva likvidationen. Om du tänker avveckla med snabbavveckling så ska bolaget vara redo för detta. Du kan kontakta en bolagsservice för att ta reda på vad de behöver för att kunna köpa ditt bolag och avveckla.

Viktigt att ha ordning på papper

Det är alltid viktigt att ha ordning på papper. Din redovisning måste vara i ordning. Om det är så att du kan mycket mer om trådbockning än om företagets ekonomiska aspekter så kan det ställa till med problem. Har du fått hjälp med bokföringen så kanske du också ska ta hjälp med avvecklingen. I varje fall om du vill undvika fel som kan bli kostsamma.

Man vill ju inte tänka på likvidation då man startar ett bolag. Men det får faktiskt betydelse att från start jobba på rätt sätt rent administrativt. Då blir det mycket lättare i det läge att du vill genomföra en frivillig likvidation.

Den ekonomiska kunskapen är den viktigaste

Då du ska avveckla aktiebolag så kan du behöva hjälp. Då är det inte viktigt att den som kommer att ge dig råd kan allt om den tillverkning som du har sysslat med. Om du behöver hjälpen med att göra dig av med bockningsmaskiner så är det så klart bäst att rådgöra med branschfolk.

Men för själva avvecklingen så är det ekonomin som står i fokus. Kanske finns det redan en person med god inblick i verksamhetens bokföring och ekonomi. Det här kan bli en bra start. Om du inte vill genomföra likvidationen själv så ska du ta hjälp av proffs.

Den ekonomiska kunskapen och erfarenhet av avvecklingar får störst betydelse för att det hela ska lyckas. Du behöver alltså inte söka med ljus och lykta efter ett bolag eller en person som kan allt om industriproduktion och som kan hjälpa dig med avvecklingen.

8 nov 2019