Bockning för många former

Bockning är en väl etablerad metod inom metallindustrin, och bockningen är ett samlingsnamn för en rad tekniker och maskiner som används för att forma och böja metaller. Allt från gångjärn och trådhyllor till enorma rör kan tillverkas med hjälp av denna teknik och tack vare detta är den så populär. Tack vare bockningens många varierade egenskaper så är det dessutom en kostnadseffektiv metod, och är ofta första valet i processen av att tillverka en ny produkt.

Bockning som lösning

När en metallprodukt ska tillverkas så är det mycket som ska göras innan man startar maskinerna. Utöver en ritning så måste man beräkna kostnader för material och tillverkning, för att på så vis finna billigast möjliga sätt att nå ett slutresultat som är tillfredställande. Just bockning är med som huvudteknik eller åtminstone del av en tillverkningsprocess i en mängd typer av vanligt förekommande komponenter. Detta beror på att tekniken är väl utvecklad, kostnadseffektiv och anpassad för vitt skilda typer av metaller, detta vad gäller storlek, tjocklek, och form. Rörbockning, kantbockning, bandbockning och automatbockning är bara några av de sorter man kan välja bland, och det finns avancerade automatiserade maskiner för samtliga tekniker som effektiviserar tekniken. Tack vare bockningens mångfacetterade egenskaper så kan man utnyttja den som ett säkert och billigt sätt att bearbeta metall.

Användningsområden

Man kan bocka fram produkter för en mängd olika syften, men en mycket populär kategori är trådprodukter som tillverkas genom trådbockning. Denna teknik innebär att man använder sig av så kallad metalltråd, vilket är metall som har valsats till en smidig och lätthanterlig trådform. Denna böjs sedan med relativt liten kraft till vilka vinklar och former som helst, vilket gör det till en kreativ och lätthanterlig metall som kan användas till snygga och smidiga trådprodukter. Andra vanliga produkter är rör, vilka formas genom rörbockning eller gångjärn som tillverkas med hjälp av kantbockning. Faktum är att det inte finns alltför många produkter som vi använder varje dag, som finns i vårt hem eller omgivning, som inte har genomgått bockningens varierade formgivning.

Billigt och enkelt

Dagens bockningsmaskiner är utvecklade för att kunna hantera stora volymer, och kan uppnå exakt precison. Metoden används främst till produkter med relativt enkel geometrisk form då mer avancerade former kan behöva andra tekniker och tillverkas i fler steg. Dock finns det naturligtvis undantag, exempelvis kan trådprodukter ha i stort sett vilken form som helst. Tack vare modern CNC-teknik är dessutom bockningsmaskinerna mer självgående än någonsin tidigare, då datorer helt enkelt kan programmeras med koder som de sedan omvandlar till signaler till maskinen att utföra ett visst moment. Detta spar också pengar då maskinerna både arbetar snabbt och näst intill utan behovet av mänsklig närvaro, utöver regelbunden koll för att se att allt flyter på.