Legoarbete för en komplett produktion

Svensk industri är beroende av att kunna lägga ut vissa uppgifter på olika företag och verksamheter. Det är det här som kallas för legoarbete och som innebär att man kan samarbeta om ett projekt för att se till att specialister utför varje del av projektet. Det här betyder inte att legoarbeten måste innebära komplicerade arbetsprocesser. Ibland så handlar det om att man lägger ut montering eller paketering av komponenter på ett annat företag. För att det här ska fungera på ett smidigt sätt så måste man ha täta samarbeten och gärna finnas i samma region.

Vikten av legoarbete

Man kan tycka att det är konstigt att ett företag som klarar av komplicerad tillverkning av metalldetaljer inte monterar och packar dessa. Detta borde väl ändå vara enkelt nog? Det handlar inte alltid om svårighetsgrad. För en metallverkstad så kanske det inte lönar sig att ta hand om hela produktionsprocessen då det inte finns tillräckligt med plats för detta. Om övrig produktion störs av att man även ska förpacka varor så är det smidigare att anlita ett annat företag för denna uppgift. Tillsammans får man klart produkten och det snabbare än om verkstaden hade varit tvungen att avbryta annan produktion för att lyckas hålla tidschemat.

Alla delar på plats

Det är viktigt att ha alla delar på plats innan man ens startar sin produktion. Ett företag kan ju använda sig av flera olika samarbetspartners för legoarbete och då måste alla veta vad de ska göra och när de ska göra det. En komplett produktion kräver god yrkeskunnighet men även förmågan att hålla leveranstider så att slutkunden aldrig tänker så mycket på det där med att komponenten kanske har åkt tvärs och kors mellan olika verkstäder innan den levererades i sin låda.