Trådprodukter och dagvattenmagasin för mycket vatten

Det finns platser som utsätts för mer vatten än andra. Det här kan vara av naturliga skäl eller på grund av att bebyggelse har påverkat hur dagvatten leds i marken. Det går att hantera miljöer som blir blöta på flera sätt. Det finns trådprodukter som galler som kan användas för att minska problem med halka. Dessutom så går det att lägga dagvattenmagasin i marken. Dessa kommer att styra vatten åt rätt håll.

Dagvattenmagasin i marken

Om det är så att ett område lätt samlar på sig vattenmassor så är det viktigt att se på lösningar för detta i marken. Det finns förstås brunnar där vatten rinner ner men det här är inte alltid tillräckligt. Ibland så kan det behövas dagvattenmagasin som styr vattnet i ny riktning. Det här kan underlätta det arbete som brunnarna måste stå för.

Då en vanlig brunn inte blir full så kommer den att fungera som tänkt. Dagvattenkassetter kan användas för att leda vattnet till en ny punkt där det inte blir översvämning. På så vis så kan det till sist ändå föras samman med de vattenmassor som kommer via de vanliga brunnarna.

Ett dagvattenmagasin behöver inte ligga djupt i marken för att ge den önskade effekten. Det gör det enkelt att jobba med tekniken. När det väl regnar eller blir översvämning så kommer magasinet att fånga upp vatten och skicka det vidare. Det kan skickas tillbaka till naturen eller till det avloppssystem som finns på plats.

Trådgaller att kliva och köra på

När det gäller fotgängare och bilar så är det också viktigt med lösningar som gör det säkert att gå och köra på vatten. När det är vinter och vatten fryser till is så kommer smarta galler att göra att folk inte halkar omkring. Dessa galler kan ligga på strategiska platser där det lätt samlas vatten. Många gånger så räcker det med några centimeter över marken för att man ska slippa hamna med fötter och däck i vatten.

Trådgaller som man ska köra på bör vara av metall. De galler som man lägger i kök och inomhus kan vara av plast som dagvattenkassetter är. Men när vi ser på gångvägar, broar och andra platser där vatten kan samlas så är gallren av metall vanligare. De klarar mer och kommer att hålla länge.

Mindre vatten på gator och torg

Med hjälp av dagvattenmagasin och smarta trådgallerlösningar så blir det mindre vatten på gator och torg. Det ger en trevligare och säkrare miljö. Byggnader mår också bra att vatten inte kan samlas hur som helst. De riskerar inte att skadas i grunden då vattenkassetterna kan skicka vatten åt ett annat håll. Dessutom så är det inte så dumt att vi människor kan vara ute och gå utan att bli dyngblöta bara för att det har regnat kraftigt.

22 nov 2018