Viktiga fördelar med stans- lasermaskiner

Dagens industrimaskiner inkluderar viktiga finesser och funktioner som är till för att ge ett högre arbetstempo samtidigt som man ökar precision och ser till att operatörens vardag blir bättre. Med moderna stans- lasermaskiner så finns det flera viktiga fördelar och de är anledningen till att det kan vara smart att välja en nyare maskin hellre än att investera i en begagnad. Med bättre produktion och möjlighet att utveckla verksamheten med fler moment så kan man rätt snart se vinning med att satsa på den nya tekniken.

Smidig bearbetning med stans- lasermaskiner

När man ser på nyare stans-lasermaskiner så blir det tydligt att de har maskinkoncept som är mycket avancerade. De drivs med mjukvara som ser till att man inte bara får korrekt produktionstempo och att maskinen utför de moment som krävs med rätt kraft, det här ger också mycket hög processäkerhet. Man kan räkna med saker som automatiserad verktygsväxling vilket givetvis är en stor fördel då detta innebär att en maskin kan ta hand om flera moment. Den nya stans- lasermaskinen kan alltså komma att ersätta flera äldre maskiner vilket man bör betänka då man ser på kostnaderna.

Goda resultat

En annan viktig fördel som ska nämnas är att man med den nya tekniken också kan se fram emot bearbetning som är fri från repor. Det här leder till mycket bättre resultat och man slipper göra om på grund av bristande estetik.

Flexibilitet vad gäller plåtens tjocklek

När man kan stansa i olika tjocklek så är det också en fördel. Det finns maskiner som klarar av upp mot 10 mm tjocklek och som kan användas för olika format. Man kan alltså klara av större delar såväl som mindre bitar som kanske ska stansas i större volymer. Med programmering så ställer man in maskinen för det arbete som ska utföras och den klarar av många olika projekt med ett snabbt tempo.

Spara energi

Det ska också nämnas att riktigt bra stansmaskiner också är energisnåla. Man får den kraft som man behöver men utan att slösa på energi. Med moderna laserkoncept så kan man se fram emot energieffektivitet som märks i ekonomin för olika produktioner på kort såväl som på lång sikt.

Enkel drift

Med touch screens, programmering och maskiner som har utformats för att vara lätta att hantera så får man drift som är enkel och intuitiv. Det här är viktigt för operatören som med så många fina tekniska detaljer kan jobba på ett effektivt och säkert sätt.

Hög säkerhet

Moderna stans- lasermaskiner är också kända för att vara mycket säkra att jobba med. De har utformats för att behandla både material och personal på ett varligt vis. Detta ger operatören en säkrare och tryggare arbetsplats där man kan hålla ett högt tempo utan att ta risker.

23 feb 2017