Rörbockning för rörkonstruktioner

Att bocka innebär att man med kraftfulla maskiners hjälp böjer, bänder och på så vis formar ett metallstycke. Det finns många olika bockningsmetoder, och en av de mest använda inom metallindustrin är rörbockning. Detta är en teknik för att böja ihåliga rör av olika slag vilket är mycket användbart inom en mängd områden, såsom inredning, rörsystem och som del av sjukvårdsutrustning. Dessutom är denna bockning kostnadseffektiv och snabb, och kan därmed användas även för stora volymer.

Rörbockning är ekonomiskt

Inom metallindustrin är det otroligt viktigt att finna billiga sätt att konstruera de metallprodukter som samhället efterfrågar. Något som sänker kostnaden är om en produkt kan tillverkas i så få steg som möjligt, så att ett moment ger en i stort sett färdig produkt. Detta är naturligtvis sällan realistiskt, men man kan alltid sikta mot att komma så nära detta ideal som möjligt. Med rörbockning så gör man precis detta, i och med att man helt enkelt bänder rör i olika vinklar med hjälp av en enda maskin. De färdiga rören används sedan naturligtvis som del i en komplett produkt, och måste både genomgå eventuell efterbehandling och montering, men detta räknas ändå som en mycket kostnadseffektiv metod.

Moderna maskiner

Bockningsmaskiner är de maskiner som används för att rörbocka, och dessa kan se ut på ganska olika sätt. Men det de alla har gemensamt är att de är avancerade konstruktioner som till viss del fungerar genom automatiserad teknik. För den som någon gång har sett rörbockning live så är det en ganska fascinerande upplevelse, där maskinen metodiskt placerar röret i lämplig position för att sedan låta verktyget böja den till lämplig vinkel. Ett rör kan på detta sätt vid samma tillfälle böjas på flera olika sätt, i samma maskin. Det gäller att använda rätt sorts metaller för denna teknik, då man naturligtvis sätter rejäl press på arbetsstycket som bänds. Risken för sprickor finns alltid, men man arbetar med att motverka detta både genom maskinens utformning och genom att använda metall av rätt kvalitet och typ.

Vad kan man göra med rör?

Rör kanske inte låter som den mest varierade eller användbara produkten, men faktum är att rörkonstruktioner av olika slag används i mycket högre utsträckning än många är medvetna om. De flesta tänker omedelbart på vattenledningar och avloppsrör, men ihålig cylinderformad metall behövs till så mycket mer. För att skapa starka men lätta möbelkonstruktioner till exempelvis butiksinredning eller sjukhus så använder man ofta rör. Dessa rör, eller kanske snarare stänger, bänds till och kan sedan svetsas samman vilket ger lätta men motståndskraftiga möbler. Man får alltså metallens hela styrka, samtidigt som vikten reduceras rejält. Även bilar och avancerade motorer behöver en hel del rör som del i sin konstruktion, så att rörbockning är så utbrett är inte förvånande när man tänker lite närmre på saken.