Tråddragning för varierade trådprodukter

Metalltråd är en av de mest flexibla och användbara formerna av metall. Med denna kan man på ett enkelt sätt forma till lätta och starka trådprodukter som är ideala för en mängd produkter såsom hyllor, hängare och produktställ. För att kunna tillverka dessa produkter måste man först forma metaller till smidig tråd, och denna process kallas tråddragning. Beroende på vilken typ av tråd som behövs används olika typer av tekniker som alla syftar till att skapa stark och praktisk tråd, som sedan kan användas inom metallindustrin.

Tråddragning av alla slag

Olika trådprodukter har olika krav på utseende och tålighet, vilket förutsätter att även tråd ska kunna besitta olika egenskaper. Man kan tillverka rostskyddad tråd, riktigt tunn tråd, lite tjockare varianter och olika former på tråden. Men all tråd formas genom tråddragning, vilket innebär att man drar materialet genom ett så kallat dragjärn. Dragjärnet består av hål av olika tjocklek och form så beroende på vilket hål en tråd dras igenom får den vissa egenskaper. Man kan på detta sätt skapa tråd som är bland annat oval, rund eller fyrkantig och även tjockleken påverkar trådens egenskaper. En mycket tunn tråd är starkare än en tjock, då metallen som används pressas samman i en mindre yta och blir mer kompakt.

Detaljer och skillnader

Man kan skapa tråd av flera olika metaller såsom järn, stål eller koppar vilket gör det möjligt att använda tråd som från början har de egenskaper man vill att slutprodukten ska ha snarare än att behöva lägga till kostsamma ytbehandlingar och efterbearbetning. Rostskyddad tråd är mycket populärt då vanliga trådprodukter såsom butiksinredning och inredningsdetaljer till badrum behöver kunna stå emot fukt och väta. Detta åstadkommer man exempelvis genom galvanisering som innebär att man belägger metalltråden med ett fint lager zink. Denna metod är särskilt populär för butiksinredning då tråden får en vacker, glansig yta. Dessutom kan man använda sig av både torrdragning med pulver eller våtdragning där man ersätter pulvret med smörjande olja. Typ av dragning bestäms beroende på egenskaper man vill ha hos slutprodukten, exempelvis är torrdragning att föredra då produkten ska ytbehandlas i efterhand.

Trådens starka sidor

Tråddragningen är en mycket enkelt och effektiv process som med relativt låga kostnader ger varierade metalltrådar, som i sin tur kan användas till att på ett smidigt sätt tillverka varierade trådprodukter. En av de saker som gör detta till en så praktisk och billig form av metallproduktion är att man kan tillverka produkter av ett enda stycke tråd som böjs till en funktionell möbel, utan krav på särskilt mycket efterbearbetning. Ibland, för större trådkonstruktioner, krävs att man fogar samman olika trådkomponenter men för merparten av produkter behövs inte detta. Färre arbetsmoment, färre involverade maskiner och verktyg är lika med lägre totalkostnad och snabb produktionstid. Dessutom kan mycket innovativa och estetiskt tilltalande former enkelt tas fram med tråd.