Effektivare trådbearbetning med automatik

Det ska gå snabbt, men när snabbt inte är tillräckligt snabbt är det viktigt att se närmre på den teknik som erbjuds. Idag går det att få otroligt effektiv trådbearbetning som förlitar sig på den nya generationens automatik. De automatiska processerna kortar ner tillverkningstiden och möjliggör också fleroperationsprocesser som gör stor skillnad.

Trådbearbetning som går snabbt

Med automatiserad trådbearbetning går det snabbt. Så snart som programmeringen av industrimaskinen är klar kan material matas in. Delar och produkter blir klara på nolltid. Det hela kan närmast verka magiskt men bygger förstås på väl genomtänkt och strukturerad teknologi.

En vanlig trådproduktion kan kräva en hel del kraft. Den fås i maskiner som trots sin kraft är mycket energisnåla. Dessutom behöver maskinerna inte ta upp stor plats. På en mindre verkstad kan man klara av mycket stora volymer. Det påverkar slutpriset för delar och produkter på ett mycket positivt sätt.

Snabbt får inte betyda lägre kvalitet

Men snabbt bör inte betyda lägre kvalitet. Det är också därför som det är så viktigt att vända sig till en verkstad som jobbar med trådprodukter med stor kunskap. Det ska inte bara finnas automatiska maskiner och smarta arbetsprocesser. Med erfarenhet är chansen god att projektet ger önskade resultat.

De automatiska processerna erbjuder också hög precision. Det är något som påverkar slutresultatet. Och det innebär också mindre svinn. Det går att få ut mer av materialet då maskinerna jobbar på ett så exakt sätt. Det betyder besparingar och att man inte måste göra om.

Fler moment i rad

Effektiv trådbearbetning kan också innebära att flera steg i en tillverkningsprocess automatiseras. När en del är färdigbockad kan den behöva svetsas. Om den kan hanteras med svets eller kanske med ytterligare pressning direkt då den kommer ut verkstadsmaskinen så spar det tid.

En bra verkstad kan erbjuda flera moment i rad. De kan följa trådbockning med svetsning såväl som med ytbehandling. Om variationen av ytbehandlingsmetoder är god går det att välja precis rätt. Att slippa skicka delen vidare för efterbehandling och montering spar både tid och pengar.

Dessutom kan den effektiva hanteringen av tillverkning av trådprodukter ses som bra för miljön. När en verkstad kan göra mer innebär det ofta färre resor för leveranser och liknande. Det är bra med då det finns en önskan om att jobba på ett hållbart sätt i Sverige.

Summering

Automatiken som ger bättre och effektivare trådbearbetning i Sverige påverkar arbetsprocessen på flera sätt. Det handlar inte bara om att det går att bocka och pressa snabbare och mer precist. Med den nya automatiserade tekniken går det också att lägga till fler moment på samma verkstad. Det gör att tiden för produktionen blir kortare och att man kan spara större pengar på tillverkningen.

4 okt 2019